arrow-right medeks-logo-text icon-arrow-down icon-facebook icon-googleplus icon-linkedin note technology dap-heart

Potpala

Potpala

Fototgrafija elemenata za palete

Proizvodnja drveta za potpalu

Proizvodnja drveta za potpalu koristeći sirovinu 1. klase. Potpalno drvo pilamo, sušimo i pakujemo u:
vreće, gajbe i kartonske kutije sa etiketom odgovarajućeg kupca. Cijepanje, rezanje i slaganje drveta za potpalu u ambalažu se strogo kotroliše.

Fotografija sastavljanje paleta
Fotografija sastavljanje paleta

Naši saradnici